دیجی تورینگ
مرجع آموزش و اخبار فناوری اطلاعات

تعداد حروف مناسب برای عنوان محتوا

همیشه در انتخاب تیتر برای محتواهای تولیدشده درگیریم تا عنوان هرچه کوتاه‌تر اما جذب‌کننده‌تر باشد. اما طبق تحقیق انجام‌شده، تیترهایی که ۹۰ تا ۹۹ حرف داشته‌اند، بیشترین کلیک را جذب کرده‌اند. آمار نشان می‌دهد هرچه تعداد حروف تیتر زیادتر شده‌است، تعداد کلیک‌ها نیز زیاد شده؛ برای مثال، تیترهای ۱۰ تا ۱۹ حرف ۱۲ درصد، ۵۰ تا ۵۹ حرف ۲۰ درصد و تیترهای ۹۰ تا …
ادامه مطلب ...