دیجی تورینگ
مرجع آموزش و اخبار فناوری اطلاعات

 ویژگی های اصلی  اپلیکیشن Find My Friends ۱ . مشاهده موقعیت دوستان بدون تاخیر ۲ . اشتراک پیغام بین دوستان ۳ . مشاهده مکان ملاقات ۴ . اجازه دادن به دوستان برای پیدا کردن شما روی نقشه ۵ . دریافت اطلاعات در زمان رسیدن فرد به مقصد و محل دقیق آن